Velkommen til våre nettsider

Vår distribusjon bygger på 40 års erfaring.

Forbruker Kontakt Norge AS tilbyr oversiktlige produkter med gode priser og betingelser. Samtidig tilbyr vi fleksibilitet og personlig service på områder som er viktig for deg. Med riktige løsninger for distribusjon i hverdagen, vil ditt firma oppnå bedre resultat og økt lønnsomhet.

40 års erfaring og ny, innovativ tenkning gjør Forbrukerkontakt Norge til en effektiv kvalitetsdistributør som markedet etterspør.

”Alle kan dele ut en brosjyre,
men få kan gjennomføre en
god distribusjon”